Gần đây Cảm ơn Subteam đã hoàn thành bộ phim này nhiều nhé :DChúc...