Gần đây Cô bé dân ca ngày nào giờ đã chọn cho mình một thử thách mới...