Gần đây Cảm ơn kst nhiều nha. Cày lên series này mà mấy kênh khác...