Gần đây Xem trailer thôi đã cười .... Thanks sub team một sản phẩm...