Gần đây tìm mãi mới thấy vietsub, thank mấy bạn sub team nhé, phim...