Gần đây Cám ơn em dịch tin lâu rồi mới thấy Yoon eun hye xuất hiện...