Gần đây Cảm ơn KST đã up phim này cho khán giả Viet Nam yeu thich bo...