Gần đây Tiếp đến là Audio với bản Rap cực chất của Kendrick, tiếc là...