Gần đây Lâu lắm rồi ko vào kst nhà mình, nay vào lại thấy phim này...