Gần đây @mapmap đã nói:Nhìn thấy hấp dẫn và có vẻ gây cấn đây Nội...