Gần đây Dàn diễn viên phim "Kill Bok Soon" tham gia show "The Game...