Gần đây @Nhi26 thì là TBN đó cưng =))năm đó tui coi được mấy trận...