Gần đây Ơ dạo này hay được kiểu lội ngược thời gian ấy nhỉ. Nghe lại...