Gần đây Phim hay lắm.Cám ơn Subteam. Mong các bạn có thể up lại tập...