Gần đây Cám ơn các bạn subteam, mình download phim này lâu rồi nhưng...