Gần đây Không hổ danh hoàng tử ballad luôn ạ. Cảm ơn subteam rất...