Gần đây Mấy phim cũ ngày xưa đúng là khó kiếm vietsub thậtCảm ơn...