Gần đây @kieunt Cảm ơn bạn nhé. Mình là fan của Lee Jung jae. Tìm...