Gần đây thích kim tae ri nên phải xem thôi cảm ơn sub team nhiều nhé...