Gần đây Cảm ơn các bạn đã sup thật nhiều chương trình tuyệt vời,...