Gần đây Cảm ơn ss nhiều ạ Nhà mình làm ost phim này ủng hộ :) chờ...