Gần đây Cảm ơn subteam nhiều nhiều ạ 🥰🥰🥰 đang nghỉ Tết nên có...