Gần đây Cám on Sub team nhiều nhiều. Mình rất thích coi các chương...