Gần đây RIP Jong Hyun .Hãy ra đi thanh thản .,nghành giải trí HQ...