Gần đây [2019] Fist & Furious - Bản phóng sự ác liệt | Jung Doo...