Gần đây Rất cảm ơn sub team vì một sản phẩm chỉn chu và quan trọng...