Gần đây Thời chú Jo còn đóng phim romantic tình cảm lãng mạn...