Gần đây Phim cũ nhưng chưa xem , thấy view nhiều chắc hay lắm .Cảm...