Gần đây Tuyệt vời quá. Mình hâm mộ phim Nhật và rất thích bộ phim...