Gần đây Phim quá đáng yêu sau khi xem trailer, hơi đi ngược với thời...