Gần đây Phim này xem lâu lắm rồi , rất hay , cảm ơn subteam rất...