Gần đây Phim rất ý nghĩa và cảm động, đặc biệt cảnh cuối cùng. Cảm...