Gần đây cócósao tui đăng nhập vào rồi mà không có xem đcsao còn bắt...