Gần đây Cám ơn bạn đã reup phim Tình yêu trong sáng của Jang Dong...