Gần đây Cảm ơn Subteam rất nhiều vì đã sub phim này. Nhiều lần định...