Gần đây Nhìn diễn viên nữ có vẻ xinh xắn nhỉ. Mình đang xem phim ký...