Gần đây Mình đang bấn loạn Kentaro, đang lùng sục các phim của anh...