Gần đây Phim này mình được nghe giới thiệu rất hay nên tò mò lắm mà...