Gần đây lấp ló lang thang làm liều vô đơi mần cái nàyhi vọng làm pé...