Gần đây Dương Mịch xinh quáPhim rất hay.cảm ơn ae sub team nhiều...