Gần đây xem phim hay ạh. Mình rất thích câu chuyện trong phim, nhân...