Gần đây phiim hay quá, lâu lắm rôi 2mới kiếm được phim hay như thế...