Gần đây Cảm ơn subteam vì đã luôn tâm huyết với những thước phim...