Gần đây Giải mã MV Still Life (BIGBANG): Vì sao T.O.P đeo mặt nạ...