Gần đây @nhocmaruko94 đã nói:Đã xem film này rồi cơ mà vẫn thích xem...