Gần đây Lâu lắm rồi mình mới được xem lại phim điện ảnh cảu TVB, cảm...