Gần đây Missing quả là một movie cực kỳ hấp dẫn của chị Gong Hyo...