Gần đây Nhìn dàn cast đã thấy phim phê vl rồi, đang trong quá trình...