Gần đây @khqqxyz đã nói:cảm ơn các bạn cho mình xin cái link...