Gần đây Cám ơn bạn đã upload phim Midas, phim của Jang Hyuk lad...