Gần đây Phim của Oguri Shun lại còn về trinh thám nữa thì quẩy nhiệt...